סקר סיכונים

סקר סיכונים יבוצע במטרה להעריך את רמת החשיפה של הארגון לסיכונים ואיומים מסוגים שונים הכוללים סיכונים כלכליים, סיכוני פח"ע, סיכונים פליליים ועוד. סקר הסיכונים מהווה כלי מרכזי עיקרי ויעיל בשלבי הניתוח של מידת האיום לארגון ובקביעת נקודות הסיכון הגבוהות. סקר הסיכונים מהווה בסיס לקביעת אופן חלוקת והקצאת המשאבים תוך כדי ניהול סיכונים מחושבים ובהתאם לשיקולי עלות מול תועלת.

קרא עוד
אבטחה פיזית

אבטחה פיזית אל מול יתרונותיו של היריב הנובעים מהעובדה שהוא זה שקובע את מיקום התקיפה, מועד הביצוע שלה ועוצמתה עומדת בפני הארגון היכולת להיערך מבעוד מועד מחינת אבטחה פיזית בצורה שתאפשר לו התמודדות מיטבית מול האיומים. תקיפה יכולה להיות הן פח"עית והן פלילית \כלכלית. מערך האבטחה הפיזית מהווה נדבך משמעותי בבניית יכולותיו של מערך האבטחה של הארגון. תוך כדי ביצוע סקר הסיכונים נפעל לאתר כשלים ושיפור בתפעול מערך הבטחה של הארגון הערכת מצב עדכנית ניתוח אופי הפעילות הנדרשת ותיקון הליקויים הקיימים וגיבוש דרך פעולה עתידית. במטרה לסגירת הפערים המהווים את החוליה החלשה בשרשרת האבטחה.

קרא עוד
אבטחת מאגרי מידע

אבטחת מאגרי מידע: כידוע מידע מהווה כוח רב עוצמה, זליגה של מידע ממאגרי ועובדי הארגון עלול לגרום נזק גדול שחלקו בלתי הפיך. הן בתחום המקצועי והן בתחום הכלכלי ויכול בסופו של דבר למוטט עסקית וכלכלית את הארגון ופעילותו. חלק במזיד וחלק מעדר תשומת לב של הגורמים האחראים עליו. במטרה למנוע אובדן של מידע יקר כוללת אבטחת מחשבים נייחים וניידים, שמירה על מסמכים מסווגים והעברתם מגורם לגורם, פיקוח של מחלקת הנהלת חשבונות וספקים ,תדרוך עובדי פנים וחוץ (פקידים, מחסנאים, שלחים, סוכנים, מוכרנים ועוד) מידור פנימי בתוך המתחם, מניעת האזנות (לשם כך ביצוע בדיקות האזנה ) אבטחת מאגרי המידע מחייבת ראייה כוללת של האיומים וניתוח מקומות האחסון הפיזי של נתונים ואיכות המידע האצור בקרב עובדי הארגון בכירים וזוטרים.

קרא עוד
מודיעין עסקי ומניעת ריגול תעשייתי

מודיעין עסקי ומניעת ריגול תעשייתי מודיעין עסקי הוא תוכנית שיטתית ואתית לאיסוף וניתוח מידע על פעולות מתחרים ומגמות עסקיות וכלכליות, מקשת רחבה של מקורות מידע שונים. במידע יש חשיפה של יכולותיו של הגורם המתחרה, הן כלכליות ועסקיות והן מגמות עתידיות וחולשותיו העסקיות. היקף פעילותו כיום, קשריו העסקיים (חברות בת, חברות קשורות ועוד) למידע שמתקבל יש יכולת להשפיע על מגמות ופעילות עסקית בהווה ובעתיד של הארגון וערכות להשגת יתרון על המתחרה, ידע על הסביבה העסקית המגמות בשוק, בכל נושא קבלת החלטות ופעילות שוטפת של הארגון. מידע הינו כוח רב עוצמה ונכס אסטרטגי.

קרא עוד
מניעת גניבות ומזעור הפחת בארגון

מניעת גניבות ומזעור הפחת בארגון: מניעת אבדן היא שם כולל לפעילות רב תחומית בארגון שמטרתה לאתר נקודות תורפה בארגון . כאשר חלק מנקודות התורפה נובע מכשלים בתהליכי העבודה השונים הכוללים : - טעויות מנהליות . - טיפול לקוי בשרשרת המוצר. - גניבות עובדים בארגון (קופאים , מחסנאים, שליחים, סוכנים, עובדי משרד).

קרא עוד
מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה

מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה: חקירת מהימנות עובדים היא חקירה בעלת שתי פנים: חקירת עובדים הפועלים בארגון. חקירת עובדים לפני גיוס לעבודה בארגון. סיבות לבדיקה של עובדים מועסקים בארגון : *רצון לקדם עובד לתפקיד רגיש בו הוא עתיד להיחשף למידע רגיש , מסמכים, סודות מסחריים , ואו לעבוד עם סכומי כסף גדולים * רצון לקדם עובד מועסק למשרה בחירה או שינוי סטאטוס לעמדת שותף. * בדיקת חשד של עובד המדליף מידע עסקי למתחרים, גונב מידע , ואו חש לעובד המשקר בנושא רישום שעות עבודה, מילוי הוראות ונהלים, ואו זיוף אישורים.

קרא עוד
תחקור ואיתור מעילות

תחקור ואיתור מעילות: במערכת גדולה ותוך כדי פעילות יום יומית של הארגון מתקיימת לעיתים פעילות של מעילות על ידי עובדים מתוך הארגון. לעיתים קרובות גם על ידי שיתוף פעולה פנימי וחיצוני, הסבירות היא גדולה במערכת המקיימת פעילות עסקית רחבה מול גורמי חוץ רבים וגורמים פנימיים רבים, ובהן מחלקות ותחומים מגוונים בארגון (מחסנים ,סניפים, כלי רכב ,ציוד חיצוני ושרותי חוץ, ועוד) כמו כן במערכת מהן זאת בה לא קיים מערך בדיקה בקרה ונהלי עבודה יתגלו הפרצות על ידי הגורמים השונים ויבוצעו המעילות והגניבות. לעובד שיבצע את המעילה יהיו מספר סיבות לביצוען: לחץ כספי - מצב כלכלי קשה כתוצאה מהימורים הלוואות הסתבכות פלילית שלו ושל בני משפחה ומקורבים. רצון להשיג יעדים ומטרות בארגון, בצע כסף נטו. תסכול - תוצאה של אי קידום בדרגה ובשכר ,מעמד ,תחושה של פער בין רמת התרומה של העובד לארגון לבין רמת השכר לה מצפה העובד.

קרא עוד