מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה

מהימנות עובדים ומועמדים לעבודה: חקירת מהימנות עובדים היא חקירה בעלת שתי פנים: חקירת עובדים הפועלים בארגון. חקירת עובדים לפני גיוס לעבודה בארגון. סיבות לבדיקה של עובדים מועסקים בארגון : *רצון לקדם עובד לתפקיד רגיש בו הוא עתיד להיחשף למידע רגיש , מסמכים, סודות   מסחריים , ואו לעבוד עם סכומי כסף גדולים * רצון לקדם עובד מועסק למשרה בחירה או שינוי סטאטוס לעמדת שותף. * בדיקת חשד של עובד המדליף מידע עסקי למתחרים, גונב מידע , ואו חש לעובד המשקר בנושא רישום שעות עבודה, מילוי הוראות ונהלים, ואו זיוף אישורים. חשד לזליגת מידע ואו גניבה על ידי סוכנים חיצוניים עובדי שטח וכדומה. עובדים לפני קבלה לעבודה בארגון (בתהליך גיוס) *בדיקת מהימנות קורות חיים. *רקע אישי וכלכלי. *הסתבכויות פליליות ומעורבות בהליכים משפטיים. * בדיקת רקע אישי , משפחתי על מנת למנוע ניגוד אינטרסים על רקע אישי ואו קשרים למתחרים (על מנת למנוע החדרת עובדים). בין הבדיקות שנבצע על מנת לאבחן את מידת הסיכון מהעסקתו של העובד הינה בדיקת רקע, תשאול פרונטאלי, בדיקת פוליגרף התקנת ציוד טכנולוגי למעקב ובקרה על תפקודו והתנהלותו היומיומית וביצוע בקרות סמויות וגלויות.