אבטחה פיזית

אבטחה פיזית אל מול יתרונותיו של היריב הנובעים מהעובדה שהוא זה שקובע את מיקום התקיפה, מועד הביצוע שלה ועוצמתה עומדת בפני הארגון היכולת להיערך מבעוד מועד מחינת אבטחה פיזית בצורה שתאפשר לו התמודדות מיטבית מול האיומים. תקיפה יכולה להיות הן פח"עית והן פלילית \כלכלית. מערך האבטחה הפיזית מהווה נדבך משמעותי בבניית יכולותיו של מערך האבטחה של הארגון. תוך כדי ביצוע סקר הסיכונים נפעל לאתר כשלים ושיפור בתפעול מערך הבטחה של הארגון הערכת מצב עדכנית ניתוח אופי הפעילות הנדרשת ותיקון הליקויים הקיימים וגיבוש דרך פעולה עתידית. במטרה לסגירת הפערים המהווים את החוליה החלשה בשרשרת האבטחה. ארי - ניהול יעוץ והדרכה - תתכנן, תגבש ,ותלווה את מערך האבטחה וחברת השמירה של הארגון על בסיס ניתוח מקצועי של האיומים הקיימים תנאי השטח וצרכי הלקוח. תכנון ואפיון מערכות טכנולוגיות לאבטחה ומיגון. חלק חשוב מבניית מערך אבטחה במתחמים מאובטחים של הארגון הינו שילוב מערכות טכנולוגיות המשלימות את מערך כוח האדם הפועל במשימות אבטחה ובמקומות מסוימים אף מהווה תחליף לכוח אדם פיזי במקום ועונה אף לעיתים על הקצאת משאבים מיותרים. חשובה שילובה של מערכת טכנולוגית שתהיה חלק מובנה מתהליך התכנון הראשוני של המענה אבטחתי. ארי - ניהול יעוץ והדרכה -  מציעה ליווי מקצועי בנושא תכנון אפיון ובניית מערכת טכנולוגית לאבטחת מתחמים נתונים בארגון (כניסות, יציאות , שערים ,משרדים .מחסנים, סניפים .חנויות,כלי רכב וציוד). בין האמצעים הטכנולוגים המוצעים הינם: מצלמות במעל סגור (קבועות, מתנייעות, פנים, חוץ, יכולת הקלטה ושידור מרחוק, התרעה על תנועה בשטחים לא מאוישים, יכולת מעקה אינטרנטי). מערכות גילוי אש ועשן. מערכות התראה מפני דליפות מים ,גז וכימיקלים. מערכות כניסה ובקרה של עובדים ,נוכחות לפי תפקידים ובהתאמה לצרכי הלקוח, פתרונות טכנולוגיים נוספים לפיקוח ובקרה על שליחים סוכנים ועובדי חוץ.