תחקור ואיתור מעילות

תחקור ואיתור מעילות: במערכת גדולה ותוך כדי פעילות יום יומית של הארגון מתקיימת לעיתים פעילות של מעילות על ידי עובדים מתוך הארגון. לעיתים קרובות גם על ידי שיתוף פעולה פנימי וחיצוני, הסבירות היא גדולה במערכת המקיימת פעילות עסקית רחבה מול גורמי חוץ רבים וגורמים פנימיים רבים, ובהן מחלקות ותחומים מגוונים בארגון (מחסנים ,סניפים, כלי רכב ,ציוד חיצוני ושרותי חוץ, ועוד) כמו כן במערכת מהן זאת בה לא קיים מערך בדיקה בקרה ונהלי עבודה יתגלו הפרצות על ידי הגורמים השונים ויבוצעו המעילות והגניבות. לעובד שיבצע את המעילה יהיו מספר סיבות לביצוען: לחץ כספי - מצב כלכלי קשה כתוצאה מהימורים הלוואות הסתבכות פלילית שלו ושל בני משפחה ומקורבים. רצון להשיג יעדים ומטרות בארגון, בצע כסף נטו. תסכול - תוצאה של אי קידום בדרגה ובשכר ,מעמד ,תחושה של פער בין רמת התרומה של העובד לארגון לבין רמת השכר לה מצפה העובד. הזדמנות - איתור על ידי העובד של פרצות במערך הנהלים והכספים של הארגון ,גישה חופשית לנכסים ורישומם ובאין פיקוח ובקרה, אוירה של עיגול פינות בנהלים וגישה מקלה לעבירות של העובדים.  ארי- ניהול יעוץ והדרכה -  מציעה ללקוח שרותי חקירות באופן שוטף ועל פי תכנית עבודה שנתית וחקירות נקודתיות בעת אירוע פגיעה בחברה וברכושה. בסיום החקירה נפיק דו"ח מסכם את הממצאים ומסקנות במטרה למנוע הישנות מקרים דומים ומניעת אבדן עסקי \כלכלי לארגון. בדיקה של שרשרת האספקה על מנת למנוע גניבות. שרשרת האספקה הינה מערך של אנשים, פעילויות מידע ומשאבים המעורבים באספקת מוצר או שרות או ייצור מהחברה ועד הלקוח הסופי. פגיעה של גורם כלשהו בעל עניין בשרשרת האספקה עלול לגרום לנזק כבד לארגון בהיבט המסחרי כלכלי והן בהיבט המוראלי לעובדי הארגון וההנהלה וקשרים עתידיים מול הלקוחות. ארי - ניהול יעוץ והדרכה - מציעה בהיבט זה מגוון של שירותים: הגנה ופיקוח על מחסנים , חומרי גלם , מוצרים מוגמרים, חלקי חלוף , אספקה של חומרי גלם, ופיקוח על שימוש בהם (תוקף ,איכות) בקרה על הזמנות מול צרכי הארגון. פיקוח על ספקים וקשרים מול מחסנאים ובעלי תפקידים רלוונטיים. פיקוח על מלאי קיים. פיקוח על בלאי ,החזרות והשמדות ומחזור של חומרי גלם הניתנים למחזור (חסכון רב שנתי) איתור פרצות ובניית תהליך הגנתי. הטמעת נהלי עבודה והרגלי עבודה וחסכון במטרה לצמצם פערים בין מלאי קיים ומלאי המצוי בחנויות וסניפים. חקירות רקע לעובדים וקיום נוהל קבוע של תמריצים ובונוסים לעובדים יעילים ובעלי מעוף המספקים גם הצעות לייעל וחסכון בארגון.